Siedlersparte Premnitz e.V.

Manfred Thomas

Havelweg 44
14727 Premnitz

Telefon (03386) 211187